Login required

Jump to: navigation, search

RTA Mutvārdu vēstures arhīvs

Lai turpinātu darbu ar vietni, lūdzu ievadiet savu lietotājvārdu un paroli šajā lapā - log in.

Lai iegūtu lietotājvārdu un paroli, raksiet uz adresi Valda.Caksa@ru.lv.


Izstrādāts RTA granta ietvaros.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mutvārdu vēsture arhīva (MVA) mērķis ir sekmēt mutvārdu vēstures praktisko pielietojumu pētījumos. Lai ieinteresētu studentus MV pētniecībā, vēstures bakalaura programmā tika izveidots kurss „Sociālā atmiņa”, kura ietvaros kopš 2006.gada lektores Valds Čakšas vadībā studenti uzsāka dažādu Latvijas/ Latgales sociālo grupu pārstāvju intervēšanu Latgalē un citviet Latvijā. Ieviešot studiju programmā mutvārdu vēstures ekspedīciju (2013), lielāka vērība tika pievērsta vēstures studiju absolventu un bijušo docētāju, kā arī Rēzeknes Politiski represēto kluba biedru intervēšanai. Vienlaicīgi savu zinātnisko pētījumu ietvaros studenti individuāli intervēja arī dažādu citu pagātnes vēstures notikumu un situāciju dalībniekus. Četros fondos sistematizēto MV avotu transkripcijas ietver cilvēku atmiņas un izjūtas, radot plašāku un dzīvāku gan RTA vēstures, gan arī citu Latvijas vēsturisko situāciju redzējumu. Apliecinot itāļu mutvārdu vēstures teorētiķa Alesandro Portelli domu, ka mutvārdu vēstures intervija ir dāvanu apmaiņa, vērīgam pētniekam arhīvā ietvertie avoti atklāj ne vien intervējamā, bet arī intervētāja personību. 

Rtalogo.png

RTA vietne